หลังจากใช้ Azure มาซักพัก ก็พบว่า เราเสียเวลาในการจัดการ resources เยอะมาก เช่น จะ set up test environment ก็ต้องสร้าง resources หลายตัว กว่าจะพร้อมใช้ และยังมีปัญหาการตั้งชื่อ resources ไปคนละทิศละทางอีก >_<

ก่อนหน้านี้ก็แก้ปัญหาโดยการใช้ Azure Resource Manager (ARM) Template แต่ก็เจอปัญหาความไม่สเถียร Template ที่รันได้เมื่ออาทิตย์ก่อน มาอาทิตย์นี้กลับไม่ได้ และการจัดการ resource dependencies ก็ค่อนข้างยุ่งยาก

พอได้มาลองใช้ Terraform ก็พบว่ามันง่ายและมีประสิทธิภาพมาก เลยอยากจะมาแชร์กันคะ

Terraform คืออะไร?

Terraform เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการ infrastructure ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ configuration syntax ที่สั้นและเข้าใจง่าย (Infrastructure as Code)…

--

--

To summarize knowledge learned from https://refactoring.guru/design-patterns.

What’s a design pattern?

Design patterns are typical solutions to common problems
in software design. Each pattern is like a blueprint
that you can customize to solve a particular
design problem in your code.

The Catalog of Design Patterns

Creational

These patterns provide various object creation mechanisms, which increase flexibility and reuse of existing code.

Structural

These patterns explain how to assemble objects and classes into larger structures while keeping these structures flexible and efficient.

Behavioral

These patterns are concerned with algorithms and the assignment of responsibilities between objects.

Design Pattern Cheatsheet

Click on the Slideshare logo to download the PDF

--

--